CUNG CẤP TƯ LIỆU HỌC TIẾNG BA LAN CƠ BẢN CHO HỌC VIÊN

HỌC TỪ VỰNG BA LAN QUA HÌNH ẢNH

Học viên lưu ý, truy cập xem theo trình tự bài giảng
B2 – TỪ VỰNG
B3- MẪU CÂU
B4 – MẪU CÂU
B5 – MẪU CÂU
B6 – MẪU CÂU
B7 – MẪU CÂU
B8 – MẪU CÂU
B9 – NGÀY TRONG TUẦN
B10 – THỨ NGÀY TRONG TUẦN
B11 – THÁNG TRONG NĂM
B12 – ĐỒ UỐNG
B13 – CÔNG VIỆC
B14 – MÀU SẮC
B15 – HOA QUẢ THỨC ĂN
B16 – MÙA TRONG NĂM VÀ THỜI TIẾP
B17 – Ở TRONG NHÀ
B18 – DỌN DẸP NHÀ
B19 – TRONG BẾP
B20 – CUỘC NÓI CHUYỆN NHỎ 1
B21 – CUỘC NÓI CHUYỆN NHỎ 2